Menu Close

Lapse arengutaseme määramine

Sobib:

Kui midagi lapse arengus või käitumises teeb vanemat murelikuks.

Kui vanem võrdleb last teiste samavanustega ning tekib tunne, et tema lapse areng on teistest maha jäänud.

 

Hindan lapse arengutaset ja annan nõuandeid lapse arendamiseks kodus.

Hindan lapse logopeedilise  abi vajadust ja annan nõuandeid koduseks tööks.

Hindan, kas laps vajab edasisi uuringuid ja aitan leida selleks sobivaid kontakte.

 

NB! Annan nõuandeid ainult koduseks tööks, kui vanem soovib ise last arendada, ei tegele ise laste arendamisega nõustamisteenuse ajal!

 

Enne nõustamisele tulemist soovin saada vanemalt lühikirjeldust sellest, mis täpsemalt muret teeb.

kalli@haldjakalli.ee

Aivi