Menu Close

Õpiraskustega õpilased

Vahel sünnivad lapsed, kelle areng kulgeb väga vaevaliselt, vajab palju abistamist  ja aega ning,  õpiraskused meie koolisüsteemis on etteaimatavad.

Vahel on mõnel lapsel meditsiiniline diagnoos, mis kinnitab õpiraskuste ilmnemist ja spetsiifilise abi vajadust.

Enamast aga kujundame me õpiraskused välja omaenda sõnade ja suhtumisega lapsesse, andes talle juba päris pisikesena teada, et ta ei ole mingi põhjusel teistega võrdne või on teistest oma arengus aeglasem.

Selline suhtumine ei pruugi tulla lapsevanemalt endalt, vaid last ümbritsevast keskkonnast ja pealt kuuldud vestlustest.

Kui me ei arvesta ega märka kuidas, millises keskkonnas ja kui kiiresti laps asju omandab, ei anna talle vajalikku aega ning kinnistame talle sealjuures pidevalt mõtet, et õppimine on raske, mitte tore ja huvitav tegevus, oleme kooliajaks ise kujundanud õpiraskustega õpilase.

Õpiraskusi saab, koostöös lapsevanemaga,  endmasti leevendada või hoopis kõrvaldada. Selleks tuleb eelkõige välja selgitada, kuidas õpiraskused on tekkinud ja kuidas nad ilmnevad. Seejärel saab hakata otsima sobivaid lahendusi.

Õpiraskuste väljaselgitamine ja lahenduste otsimine nõuab koostööd lapse endaga.